Ostatní

Meteorologické značky

Vypočtené veličiny:

Výška spodní základny mraků: je poměrně důležitá veličina pro odhad dalšího vývoje počasí. Jde o veličinu dopočítávanou na základě měření jiných veličin (teplota, tlak a vlhkost vzduchu), proto je nutno ji brát trochu s rezervou, když neuvidíte žádný mrak a program předpokládá, že by ve výšce 1450 m měla být jeho základna. Obecně však platí, že čím výše je nastavena spodní hrana mraku, tím lepšímu počasí se těšíme.

Pocitová (efektivní) teplota:

Chlad větru: je vypočtená veličina, která bere v úvahu vliv větru na naše vnímání vnější teploty. Lidské tělo za teplot nižších než 37 °C ohřívá okolní vzduch. Pokud je bezvětří, tento ohřátý vzduch se nehýbe a tím na těle vytváří jakousi izolační vrstvu. Začne-li foukat vítr, tento teplý vzduch se odvane pryč a pocit chladu se zvýší.

Index horka: se propočítává pomocí relativní vlhkosti a vnější teploty – jak „horký“ vzduch cítíme. Když je relativní vlhkost nízká, pocitová teplota bude nižší než aktuální teplota, protože vypařování potu probíhá rychleji, a tím se tělo ochlazuje. Jakmile je relativní vlhkost velká (vzduch je nasycen vodními parami), pot se již tak rychle neodpařuje a pocitová teplota se zvyšuje.

„Humindex“: je hodnota, která se používá k vyjádření vnímané teploty v kombinaci s vlhkostí jako jedno číslo. Humidex má formát teploty ve stupních Celsia, protože byl vyvinut v Kanadě. Hodnota do 29 stupňů je vnímána jako přijatelná, 30 až 34 stupňů jako nepohodlí, 35 až 39 stupňů jako velké nepohodlí a omezení velké fyzické námahy, 40 až 45 stupňů nebezpečí, 46 až 53 stupňů vyjadřuje velké nebezpečí, 54 a více indikuje ohrožení života.

Zdánlivá teplota (označovaná jako Apparent Temperature): je kombinací několika faktorů a lépe vystihuje působení vnějšího prostředí na plně oblečené lidské tělo. Je to souhrn proměnných definujících tepelnou pohodu člověka, které jsou zahrnuty do jednoho ukazatele – vliv chladu větru (označovaného jako Wind Chill) a indexu horka (Heat Index). Proto jsou v této veličině zakalkulovány kromě teploty i vlhkost vzduchu a rychlost větru. Jedná se o poměrně složitý výpočet a pro zájemce o podrobnější informace mohu odkázat na (1) nebo (2). Obě uvedené citace jsou v angličtině.

Zdánlivé teploty vyšší než 26,6 °C jsou obvykle spojeny s některými nepříjemnými pocity. Hodnoty blížící se nebo vyšší než 40,5 °C jsou považovány za život ohrožující, s možností těžkého vyčerpání z horka nebo úžehu, pokud je expozice delší nebo fyzická aktivita vysoká. Míra stresu z horka se může lišit v závislosti na věku, zdravotním stavu a tělesných vlastnostech.

Wind run: Celková vzdálenost v kilometrech, kterou překoná vítr za určité období (za rok, měsíc, 24 h)

Statistické údaje:

Tropický den: Je takový den, kdy maximální denní teplota je rovna nebo vyšší než 30,0°C

Tropická noc: Je noc, kdy minimální noční teplota je rovna nebo vyšší než 20,0 °C

Letní den: Je takový den, kdy maximální denní teplota je rovna nebo vyšší než 25,0°C

Chladný den: Je takový den, kdy maximální denní teplota je rovna nebo nižší než 10,0 °C

Mrazový den: Je takový den, kdy minimální denní teplota je nižší než 0,0°C

Ledový den: Je takový den, kdy maximální denní teplota je nižší než 0,0°C

Arktický den: Je takový den, kdy maximální denní teplota je nižší než –10,0°C

 

Napsat komentář